Hartwig, Prof. Dr. Walberg

Hartwig, Prof. Dr. Walberg (Hg.)

Hartwig Walberg, Prof. Dr., geb. 1952, ist Professor für Archivwissenschaften i. R. an der Fachhochschule Potsdam.

Hartwig, Prof. Dr. Walberg im BeBra Verlag

...zurück